Webáruház és honlap üzemeltetés feltételei

Segítségképen összefoglaltuk azokat az elemeket, amelyeket minden webshopon és honlapon kötelesek vagyunk a törvényi előírásoknak megfelelően szerepeltetni

A webshop, valamint webáruház tulajdonosának, vagy üzemeltetőjének az adatait

Ide értve: - a cégnevet - a székhelyet, telephelyet (vagy lakcímet) - képviselő, vagy kapcsolattartó nevét - a cég adószámát - elektronikus elérhetőségét (e-mail cím) Itt fontos megjegyezni, hogy a kapcsolatfelvételi űrlap nem helyettesíti az e-mail cím feltüntetését! - cégjegyzékszámot, céget bejegyző hatóságot - jogszabály szerint engedélyköteles tevékenységet végzők esetén az engedélyező hatóság megnevezése és az engedély száma - szakmák esetén a szakmai érdek-képviseleti szerv megnevezését, természetes személy esetén a szakképzettség feltüntetését - tárhely szolgáltató elérhetőségét

ÁSZF

Nem hiányozhatnak az elektronikus szerződéskötésre vonatkozó szabályok, vagyis az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) pontos, törvényszerű feltüntetése, megléte. Erről bővebben itt olvashat.

Adatvédelem

Kötelező az adatvédelmi szabályzat/nyilatkozat feltüntetése amennyiben a honlapon a látogató megadja a személyes adatait (ez egy szimpla e-mail cím megadásánál is kötelező)

Honlapot, vagy webáruházat szeretne üzemeltetni? Akkor tudnia kell, hogy a szankciók elkerülése érdekében az alábbi jogszabályoknak kell megfelelnie:

 • Adatvédelmi törvények:
  • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR)
 • Reklámtörvény ( évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól)
 • Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről)
 • Szerzői jogi törvény
 • 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 4/2009 NFGM-SZMM rendelet (a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabálya)
 • Elektronikus kereskedelmi törvény: évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • Fogyasztóvédelmi törvény évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

(javasolt oldal, amely a mindenkor hatályos jogszabályokat mutatja: www.njt.hu)

Tudta, hogy a webáruházakról feketelistát vezetnek?

Ha weboldala a fentebb leírt feltételeknek nem felel meg, akkor az adatvédelmi törvényben foglaltak megsértése miatt 100.000 forinttól akár 20.000.000 forint összegű bírságot is kiszabhatnak.

Továbbá a fogyasztókkal szembeni magatartás miatt a fogyasztóvédelmi hatóság szintén bírságot vethet ki a webshopokra. A fogyasztóvédelmi bírságról bővebben itt olvashat ( http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4349).

Azonban nem csak a súlyos büntetés béníthatja le telesen a vállalkozását: a szabálytalanságot elkövető webáruházakról nyilvános, bárki által elérhető feketelistát vezetnek, melyet ide kattintva tekinthet meg. (http://jogsertowebaruhazak.kormany.hu/)

Összegyűjtöttünk néhány okot arra vonatkozóan, hogy milyen szabálytalanságot követtek el azok a webáruházak, amelyek feketelistára kerültek:

 1. a honlapon nincs feltüntetve a tárhely-szolgáltatást nyújtó telephelye, székhelye, e-mail címe
 2. a szerződéskötés lehetséges nyelveiről szóló tájékoztató nincs feltüntetve
 3. nincs tájékoztatás arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár, a szerződéskötés feltételeiről szóló tájékoztatás hiányos, azt nem vette kifejezetten tudomásul a fogyasztó
 4. nincs online vitarendezési platform link elhelyezve a honlapon
 5. nincs megfelelő tájékoztatás vitarendezési eljárásról
 6. nem megfelelő tájékoztatás jótállásról, kellékszavatosságról
 7. elállási joggal kapcsolatos tájékoztatás nem megfelelő
 8. nem megfelelő tájékoztatás arra, hogy szerződés írásbelinek minősül-e, iktatásra kerül-e a szerződés
 9. nincs visszajelzés megrendelésről 48 órán belül, arról szóló tájékoztató nem megfelelő
 10. panaszkezelés módjáról nincs megfelelő tájékoztatás
 11. békéltető testület elérhetősége nincs megadva
 12. szállítási határidő megadásának hiánya
 13. szerződéskötés technikai feltételeire vonatkozó tájékoztatás nem megfelelősége
 14. pénzvisszatérítésről tájékoztatás nem megfelelő

Weboldala nem felel meg a törvényi előírásoknak?

Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy mihamarabb segíthessünk!

info-jog.hu | DR. BÁNKUTI GÁBOR | ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT | IMPRESSZUM | DEVELOPED BY DEVWING